headerphoto

Activiteiten Stichting Bij-ZZZaak

De Stichting Bij-ZZZaak richt zich op het creŽren van een lint met verschillende leefomgevingen voor de solitaire bijen binnen de gemeente Nederweert. Binnen dit lint worden in het openbaar groen op verschillende locaties bijenbiotopen aangelegd met daarin kunstwerken die fungeren als bijenhotels. Deze kunstwerken worden ontworpen door lokale kunstenaars en vervolgens voor een groot gedeelte gemaakt bij openluchtmuseum Eynderhoof.

Op diverse plaatsen in Nederweert en omgeving zijn stroken met een bloemenmengsel van wilde bloemen ingezaaid. De (solitaire) bijen, maar ook de vlinders zullen met al deze stroken in hun nopjes zijn.

Een belangrijke doelstelling van Stichting Bij-ZZZaak is om de solitaire bij onder de aandacht te brengen van iedereen, zodat dit prachtige en nuttige beestje geholpen wordt om te overleven. Door tuinen, groensingels en bermen zo in te richten dat er een beter leefklimaat ontstaat, kun je er al voor zorgen dat bijen beter kunnen gedijen. Dit kan eenvoudig door elementen aan te leggen waar ze graag in huizen met daaromheen voldoende planten en bloemen als voeding, zogenaamde bijenbiotopen.

Zoals uit recent onderzoek is gebleken, kan het plaatsen van steeds meer bijenkasten juist contraproductief werken. Als we meer bijen willen, dan moeten er niet meer bijen-kasten neergezet worden, maar dan moet er iets veranderen aan de tuinen en velden. Kortom: er moeten meer 'bijen-oases' voor de wilde bijen komen!

Solitaire bijen maken hun nestjes in o.a zand, leem en klei, kruimelige voegen van oude muren, oud hout, verlaten slakkenhuisjes, gallen, plantenstengels als braam, bamboe en riet, kevergangen en in boorgaten. Wanneer je ervoor zorgt dat er in je tuin van dit soort elementen zijn en dat er voldoende planten en bloemen zijn waar bijen blij van worden, kun je ze dus eenvoudig helpen. Dus in je eigen tuin kun je met kleine aanpassingen deze solitaire bijen helpen. Even ter info: ze steken niet!

Burgemeester Birgit Op de Laak heeft op 17 oktober bij een werkbezoek aan basisschool De Bongerd mede de schop in de grond gestoken, voor het planten van vlinderstruiken, fruitboompjes en fruitstruiken. In het voorjaar volgen diverse vaste bijenplanten. De geplaatste groentebakken worden naderhand gevuld met groente in de vorm van zaai- en pootgoed. Ook dit is een leerproces voor de kinderen. De basisschool de Bongerd gaat in samenwerking met stichting Bij-ZZZaak een Bongerd realiseren met ruimte voor de solitaire bij. Lees hier meer over dit mooie project.

Op 20 maart 2019 bracht de bovenbouw van Basisschool Budschop onder leiding van stichting Bij-ZZZaak een bezoek aan de tuin van Bosserhof. Lees in dit verslag meer dit mooie project.

Op initiatief van Stichting Bij-ZZZaak zijn de "Boeren van Nederweert" benaderd om het wel en wee van de bijen te ondersteunen. De "Boeren van Nederweert" hebben 10.000 m2 grond ter beschikking gesteld, welke zal worden ingezaaid met een bloemenmengsel voor de bijen. Lees meer over dit initiatief in dit persbericht.

Op 27 april 2019 is door burgemeester Evers van Nederweert een bijenhotel onthuld in de vorm van het Gemeentewapen van Nederweert.

Stichting Bij-ZZZaak wil de ondernemers van Nederweert betrekken bij een initiatief om de gemeente bij-vriendelijker te maken. Het plan is om op diverse plaatsen in de gemeente kleine, verrijdbare bakken met bloeiende planten neer te zetten.
De bedoeling is dat ondernemers zo'n 'mini bijen-oase' adopteren, ze overdag buiten op straat zetten bij de ingang van hun onderneming. Op een bord boven de bloemen bak komt dan een bord met de boodschap dat ook deze onderneming helpt om Nederweert bijen-gemeente nr. 1 van Nederland te maken.

De Zoals uit recent onderzoek is gebleken, kan het plaatsen van steeds meer bijenkasten juist contraproductief werken. Als we meer bijen willen, dan moeten er niet meer bijen-kasten neergezet worden, maar dan moet er iets veranderen aan de tuinen en velden. Kortom: er moeten meer 'bijen-oases' voor de wilde bijen komen!

Hieronder een overzicht van concrete activiteiten uitgevoerd door de mensen van Stichting Bij-ZZZaak:

Gemeentehuis:
Samen met de aanleg van wadi's rond het gemeetnhuis is in het kader van het 100-jarig bestaan van het gemeentewapen een groot bijenhotel gemaakt in de vorm van het gemeentewapen. Onthuld door de burgemeester op koningsdag.

Citaverde:
Samen met VMBO Citaverde een educatief project opgestart met als doel insecten (bijen, vlinders, etc) onder de aandacht van de jeugd te brengen.

Hoebenstraat:
Bijenwei (educatie-plek), met bloemen voor de bijen en vlinders, en insectenhotel.

Bosserhof/Bosserstraat:
Zaaiveldjes voor bijen en vlinders, en insectenhotels. Leerpad voor scholen.

Boeket Hoek:
Bermen die ingezaaid zijn voor een bloementapijt voor bijen en vlinders en verdere insecten.

Zorgcentrum St. Josef:
Logo van Land van Horne, met in het midden een insectenhotel.
Dit logo staat midden in een border met bloemen en planten voor de bijen en vlinders.

Samentuin Eikenstraat:
Op het binnenveld van de Eikenstraat (in de samentuin) is insecten-hotel geplaatst.

Park Rochusstraat:
In samenwerking met basisschool Budschop en de gemeente Nederweert zijn fruitboomgaard en bessenstruiken naangepland, ten behoeve van natuuronderwijs.

Hulsen:
Hier is een rand van enkele meters rondom een perseel bomen, bloemen gezaaid t.b.v. bijen, vlinders en insecten. Nestgelegenheid was hier al aanwezig.

Openlucht Museum Eynderhoof:
In dit museum is een kunststuk geplaatst, in de vorm van een bij, dit geheel is gemaakt van staal, en de houten blokken dienen als insectenhotel. Tevens is er nog een insectenhotel gemaakt, en een bloemen en plantentuin aangelegd.

Visdijk:
Hier zijn nog een aantal veldjes ingezaaid voor stuifmeel voor de bijen en vlinders. In samenspraak met de gemeente zijn er bloembollen gepland, als voedselvoorziening voor bijen vroeg in het voorjaar. Ook hier zijn weer insectenhotels gebouwd, en wel in de tuin bij Visdijk 3, en in het Rouven, ook langs de Visdijk.

Rowven:
Samen met de basisschool fruitbomen gepland, bijenhotel gemaakt in het kader van een educatief project.

Samenwerking met Boeren van Nederweert:
Bij een groot aantal boeren zijn in samenwerking met Bij-ZZZaak overhoekjes ingezaaid met bloemenmengsel.
Er is ongeveer 2,5 hectare ingezaaid met door de gemeente aangeleverd zaadmengsel.

Samenwerking met Ondernemers van Nederweert:
Ondersteund door OVN worden braakliggende/ongebruikte terreinen bij-vriendelijk ingericht.
Als eerste locatie is het terrein Hoek Burgemeester Hobusstraat onder handen genomen.

Privé-projecten:
Op een tiental locaties is de tuininrichting aangepast met bloemen-mengsel en nestgelegenheid ten behoeve van wilde bijen.


Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij
Solitaire Bij