headerphoto

Stichting Bij-ZZZaak

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. Bijen en vlinders worden met uitsterven bedreigd en dit heeft effect op de natuur en ons voedsel omdat driekwart van onze landbouwproducten afhankelijk is van deze bestuivers.

Er leven in Nederland maar liefst zo'n 360 bijensoorten, elk met een uniek uiterlijk en eigen levenswijze. In deze Bijenportretten is meer te lezen over een aantal groepen bijen, die samen een goed beeld schetsen van de diversiteit van de Nederlandse bijenfauna.

Solitaire ofwel wilde bijen zijn dé ideale hulptroepen om de honingbijen te helpen. Wanneer we onze tuinen ideaal inrichten voor solitaire bijen kunnen honingbijen, hommels en vlinders hiervan meeprofiteren. Op initiatief van de Nederweertse natuurliefhebber Lei Reemers werd het project 'Bij-ZZZaak' gestart.

Op deze site van de Stichting Bij-ZZZaak lees je meer over dit initiatief, met informatie over de solitaire bij en de activiteiten die in het Nederweertse worden ontplooid, en natuurlijk wat je zelf kunt doen om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de solitaire bij!

Op 21 februari 2019 geeft de stichting een informatie-avond over het inrichten van een bij- en vlindervriendelijke tuin. Het programma van deze avond staat in deze uitnodiging. U bent van harte uitgenodigd!

Stichting Bij-ZZZaak in de prijzen

Groene Duim De stichting Bij-zzzaak uit Nederweert heeft De Groene Duim ontvangen!
Een Groene Duim wordt uitgereikt aan een natuurheld. Deze groene held heeft zich op inspirerende wijze ingezet voor een groen buurtproject. Hierdoor gaan steeds meer mensen samen aan de slag met natuur en leefbaarheid in de buurt. De Groene Duim is een initiatief van het IVN.


Solitaire Bij
Solitaire Bij
KunstRouteNederweert
KunstRouteNederweert