headerphoto

Sponsoren Stichting Bij-ZZZaak

Lei Reemers is met het plan voor het project Bij-ZZZaak bij diverse instanties als de gemeente, het Limburgs Landschap, het IKL, de Vogelwerkgroep Nederweert, Eynderhoof langs geweest.

Allen waren zeer enthousiast en hebben hun medewerking toegezegd. Zo stelt het Limburgs Landschap bomen beschikbaar om elementen van te maken, helpen leerlingen van het Citaverde met het maken van boorgaten en stelt Eynderhoof vaklui en gereedschap beschikbaar.

Erik Philippus uit Nederweert heeft de opzet en het onderhoud van de website voor z'n rekening genomen. Hij heeft ook de meeste foto's voor deze website gemaakt.

Solitaire Bij
KunstRouteNederweert
KunstRouteNederweert